Student/absolvent

Spojte začátek své pracovní kariéry s naší společností! Našim cílem je zapojit studenty do běžného pracovního procesu a dát jim tak prostor uplatnit teoretické znalosti získané studiem v praxi. Talentovaným studentům nabízíme i dlouhodobou spolupráci v rámci celého studia.

Odborné praxe

Studentům posledního ročníku prezenčního bakalářského/magisterského studia informatiky nabízíme již možnost absolvování odborné praxe, při které mají příležitost získat cenné praktické zkušenosti a mohou se osobně seznámit s fungováním týmu, projektu, společnosti.

Studentské stáže

Studentům informatiky ostatních ročníků nabízíme spolupráci v podobě studentské stáže. Se studentem je uzavřena dohoda o pracovní činnosti na max. 20 hodin týdně. Délka spolupráce je stanovena minimálně na 6 měsíců.

V rámci praxe i stáže studenti do firmy docházejí zpravidla na dva/tři dny v týdnu, během kterých se zapojují do realizace skutečných projektů, takže kromě teoretických znalostí mohou získat i praktické zkušenosti ve svém oboru. Po celou dobu je jim k dispozici mentor z řad našich velmi zkušených zaměstnanců, kteří jim pomáhají s konkrétní náplní práce. Absolventům, kteří u naší společnosti mají úspěšnou dlouhodobou spolupráci, zpravidla nabízíme možnost zahájení kariéry na hlavní pracovní poměr.

V případě zájmu o pracovní pozici kontaktujte naše personální oddělení na čísle
+420 722 742 927 nebo e-mailem kariera@elinkx.cz.